Vår garanti – alltid kundanpassat.

Vi är med hela vägen

Vårt sponsorutvecklingsprogram

Vi ägnar oss åt processorienterad utbildning i både små och stora företag och organisationer – alltid kundanpassat.

 

Exempel:

 • Värdeorienterad marknadsföring
 • Affärsplanering (med användbara verktyg )
 • Relationsorienterad marknadsföring
 • Omvärldsorientering
 • Värdeutveckling och etik
 • Målstyrning för säljare och marknadsförare
 • Teamet och marknaden

 

Nytt koncept –  "utveckla dina värden i världen" beställ folder

 

I merparten av utbildningarna jobbar vi i projekt med:

 

Analys – Mål  – Resultat – Uppföljning

Marknadsträdet hjälper dig till bättre affärer genom välutbildade medarbetare!

TEMADAG. Tongivande sponsorer inbjuds till temadag, varvid man nät verkar, får nya impulser inom några ämnesområden.

 

UTVECKLINGSPROGRAM. Inom vissa specialområden ges seminarieträffar- gärna i anslutning till hemmamatcher på olika teman. De områden vi spänner över är:

 • Lösningsfokuserat ledarskap
 • Hälsodiagnos på ditt företag samt recept
 • Att ta nya tag- stegvis utveckling – både på individ- och företagsnivå
 • Bättre affärer- ett verktyg för att både analysera och planera för fler bättre affärer
 • Utveckla dina värden i världen- att vidga omvärldssyn ur nyttosynpunkt
 • Att bli sin egen coach och utveckla den egna drivkraften
 • Värdemarknadsföringens hörnpelare
 • Säljledningens redskap
 • Från bra idé till lyckad lansering- om produktutvecklingens” hårda” värld

 

BASUTBILDNINGAR. Inom detta involveras  större delen av medarbetarna.

Vi kan härvid nämna följande koncept som vi idag genomför:

 • Teambildning
 • Serviceorientering
 • Lär känna ditt företag
 • Alla är vi säljare- berättelsen om bläckfisken
 • Vår profil

Vildvattenpark med forsbana- allt i miniformat stor som en fotbollsplan – vi medverkar till etablering i Skandinavien.

Vi medverkar till att göra skol- och fritidsgårdar mera lockande att vistas i- allt till elevernas bästa.

 

Länkar

Aktuellt

Kontakta oss

Marknadsträdet AB, Lövskogsgatan 34, SE-441 55 Alingsås, mobil +46(0)708-42 44 54

Submitting Form...

The server encountered an error.

Meddelandet mottaget