Vi är med hela vägen.

Marknadsträdet tar ansvar i sitt affärsmannaskap

Vi arbetar med projektorienterad insats och tar totalansvar mot kund. Varje kund är unik – så ock våra uppdrag. Ibland är vi bollplank åt den marknadsansvarige och tillför nya idéer.

 

De flesta arbeten rör sig om:

  • Marknadsanalyser
  • Affärsplanering
  • Omvärldsorientering
  • Målstyrd säljutveckling
  • Kundprospectering samt Leads
  • Marknadsintroduktion
  • Vi har erfarenhet av de flesta branscher.

Våra referenser

Erfarna

Innovativa

Värdeutvecklande

I vårt nätverk finns  gedigen erfarenhet inom flera behovsområden – såväl i Sverige som internationellt. Denna delar vi med oss av – med glädje och entusiasm. Det är få branscher vi inte har erfarenhet av.

Vi har uppfunnit egna produkter – den halkfria sockan är i dag en världsprodukt. Vi har hjälpt våra kunder till framgångar genom att söka nya vägar –  och ta vara på medarbetarnas goda idéer, Det är det som är grunden för ett gott INTRAPRENÖRSKAP!

Sentensen för en god insats i en organisation är att utifrån varumärket lägga in goda värden – både etiskt och kommersiellt – så att det skapas en positiv värdeutveckling hos kunden och dennes organisation  – vare sig det gäller humankapitalet eller realkapitalet.

 

Föregående sida

Möt vårt team

Nästa sida

Vildvattenpark med forsbana- allt i miniformat stor som en fotbollsplan – vi medverkar till etablering i Skandinavien.

Vi medverkar till att göra skol- och fritidsgårdar mera lockande att vistas i- allt till elevernas bästa.

 

Länkar

Aktuellt

Kontakta oss

Marknadsträdet AB, Lövskogsgatan 34, SE-441 55 Alingsås, mobil +46(0)708-42 44 54

Submitting Form...

The server encountered an error.

Meddelandet mottaget